Vad vet vi om cykelhjälmar och deras skyddande effekt?

Vad vet vi om cykelhjälmar och deras skyddande effekt?

I takt med att allt fler cyklister har börjat ge sig ut på våra gator (och på andra platser) är det viktigt att belysa cyklingens säkerhetsaspekt. Du som delar väg med motordrivna fordon bör vara medveten om riskerna med detta och göra vad du kan för att öka din säkerhet i trafiken. Alla trafikolyckor du som cyklist är inblandad i kan leda till skada, i värsta fall skallskada, hjärnskada eller dödsfall. För att förhindra denna typ av olyckor borde fler cyklister bära cykelhjälm. Cykelhjälmen är nämligen den enskilt viktigaste och mest skyddande utrustningen du har att tillgå för att lindra skallskador och undvika att dö i trafiken.

Även om allt fler cyklister bär cykelhjälmar än någonsin tidigare, använder många cyklister sin hjälm på ett felaktigt sätt. Därför ger hjälmen inte det fulla skydd den annars skulle kunna ge, och många vuxna cyklar dessutom utan hjälm (trots att de uppmanar sina barn att bära hjälm). I Sverige behöver dessutom alla cyklister under 15 år enligt lag bära cykelhjälm.

Detta känner vi till om cykelhjälmar

  • Cykelhjälmar kan minska risken för skallskada med hela 85 procent
  • Cykelhjälmar kan minska risken för hjärnskada med hela 88 procent
  • Man uppskattar att 75 procent av alla dödsfall involverade cyklister bland barn skulle kunna förhindras genom hjälmbärande.
  • Studier på cykelhjälmars skyddande effekter visar att cyklister vars cykelhjälm sitter dåligt löper dubbelt så hög risk att drabbas av skallskada som cyklister vars hjälm sitter som den ska. Cyklister vars hjälmar lossnat i samband med en olycka löper tre gånger så hög risk att drabbas av skallskada än de vars hjälm är fastspänd på huvudet vid olyckstillfället.

Sitter din cykelhjälm som den ska?

  • Din hjälm bör sitta ordentligt på huvudet, med den främre delen av hjälmen mot ögonbrynen så din panna skyddas.
  • Remmarna på sidorna bör vara ordentligt fastspända och sitta precis under öronen. Ingen rem bör vara slak när hakremmen är fastspänd. Om hjälmen sitter för löst kommer den glida bakåt (och därmed blotta din panna) eller ramla av i samband med en olycka.
  • Kontrollera att din hjälm sitter på plats i en spegel. Om hjälmen sitter bekvämt, och huden följer med hjälmens rörelser när du rör på huvudet, sitter hjälmen som den ska.

Ta reda på hur du välj rätt storlek på cykelhjälmen, en korrekt cykelhjälm på hjässan räddar liv om olyckan är framme medan en mindre välsittande kommer definitivt inte till sin rätt.