Vilka är dom vanligaste funktionerna i ett företagslarm?

Idag finns en rad olika leverantörer av företagslarm på marknaden och dom flesta företag som har något värt att skydda har ett larm. Flera leverantörer erbjuder system som kan byggas ut för att få ett skydd som passar företaget men det finns i princip alltid några grundfunktioner.

Grundfunktioner i ett företagslarm

Oavsett vilken säkerhet som önskas uppnås finns ett par grundläggande funktioner, och därmed larmenheter, som ingår i de flesta företagslarm. Det går däremot att välja bort dessa delar om inte behovet av dem finns.

Inbrottslarm

Ett inbrottslarm utgör huvuddelen i ett företagslarm och skyddar, som namnet antyder, mot inbrott. Det är vanligt att både fönster och dörrar är utrustade med sensorer som löser ut larmet om någon försöker ta sig in.

Brandlarm

Brandlarm är också en självklar del av ett företagslarm och det råder kanske inga större tvivel om vad ett sådant har för funktion. Det går däremot att koppla upp mot larmcentral – som i sin tur kan vidta nödvändiga åtgärder.

Överfallslarm

Överfallslarm är vanliga i bland annat butiker och finns både i form av fasta knappar, som kan placeras till exempel i nära anslutning till kassan, samt bärbara varianter som kan bäras med av personalen.

Driftslarm

Många företag kan drabbas av stora förluster vid olika typer av driftstopp och för att undvika det kan ett företagslarm utrustas med driftslarm. Det larmar då vid driftstopp- och störningar och problemen kan därmed åtgärdas snabbt.

Välj larm efter behov

Alla företag har inte behov av alla ovan nämnda funktioner men dom flesta leverantörerna erbjuder anpassade system. Flera saker avgör behovet, bland annat:

  • Var företaget finns, ex i ett industriområde, i en galleria eller längs en populär promenadgata
  • Vad företaget gör – vissa typer av företag löper större risk att bli utsatta för brott
  • Om kontanter hanteras – innebär också en större risk för överfall och rån

Många företag väljer att skydda både lokal, tillgångar och personal med olika typer av larm men det är förstås inte nödvändigt för alla. I ett litet kontor där dator och andra värdesaker plockas med hem vid dagens slut kanske det inte lönar sig, sett till vad det kostar att ha ett larm.

Den som däremot känner att det finns ett behov kan få bra hjälp med att anpassa ett lämpligt system hos någon av dom leverantörer som finns.