Så fungerar bemanning av sjuksköterskor via bemanningsföretag

Om ett vårdföretag har ett stort behov av tillfällig arbetskraft kan de hyra in sjuksköterskor från bemanningsföretag. Ett enkelt sätt att exempelvis få stöd vid sjukskrivningar eller under en rekryteringsprocess.

Hyra sjuksköterskor via bemanningsföretag

Skapa kontakt

Första steget är att skapa kontakt med ett bemanningsföretag som har verksamhet inom vårdföretagets inriktning. De som är specialiserade på vårdsektorn hyr vanligtvis ut både läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och övrig kompetens inom vårdområden.

Det finns en fördel att skapa kontakt redan innan akut behov av hjälp har uppstått. Då kan istället denna kontakt byggas upp i lugn och ro så att allt administrativt är klart den dagen som hjälpen behövs.

Kontaktperson

Det är mycket vanligt att bemanningsföretag har kontaktpersoner som tar hand om sina egna kunder. Det vårdföretag som hör av sig, för att kunna hyra sjuksköterskor, kommer därmed alltid att ha kontakt med sin personliga kontaktperson. Det innebär snabbare och mer effektivare hjälp eftersom kontaktpersonen har mest kunskap om vårdföretagets unika behov. Det finns däremot även de företag som inte jobbar på detta sätt. Som kund är det alltså viktigt att överväga vilken service som önskas.

Bemanningsbehov

När sedan bemanningsbehovet uppstår kontaktar vårdföretaget sin kontaktperson och beskriver behovet. Det kan vara allt från att två sjuksköterskor behöver hyras under en vecka till att läkare behöver hyras under ett flertal månader. Exempel på tillfällen som dessa behov kan uppstå är:

  • Tillfällig ökad arbetsbelastning
  • Sjukskrivningar hos den egna personalen
  • Tillfälligt behov av spetskompetens
  • Uppsägning och behov under rekryteringsprocessen

Kostnaden för att hyra sjuksköterskor varierar mellan olika företag. Dessutom skiljer sig prisnivån åt utifrån sjuksköterskans kompetens, år i branschen m.m.

Välja bemanningsföretag

Ovan beskrivs den generella processen för att hyra sjuksköterskor. Självklart kan det däremot skilja en hel del gällande detaljer och avtal mellan de olika bemanningsföretagen. Som kund går det exempelvis att jämföra följande:

Lokal eller nationell?

Inom vilka regioner erbjuder företaget bemanning? Är det enbart lokalt eller över hela Sverige?

Kompetensbredd

Vilken bredd har bemanningsföretaget gällande kompetens på sin personal? Har de specialiserat sig enbart på sjuksköterskor eller har de även läkare och annan vårdpersonal? Vilken spetskompetens finns hos personalen?

Prisbild

Även prisbilden skiljer sig något åt. Däremot bör vårdföretag primärt se på kompetens och service när olika bemanningsföretag jämförs.