Hur monterar man kilramar för canvastavlor?

Hur monterar man kilramar för canvastavlor?

En canvastavla med en kilram på väggen är otroligt snyggt men att montera upp den kan vara svårt. Det finns några saker som är bra att känna till för att få en fint sträckt och plan yta. I den här texten listar vi upp tips för att lyckas med både montering av själva kilramen, och montering av canvas eller målarduk.

Montering av kilramar

För att kunna montera en kilram behöver du både tid och plats. Alla kilramar levereras i delar så det finns ingen genväg: Du måste montera ihop din kilram så att det blir en komplett ram. Det första man gör är att sätta ihop kilramsdelarna till en kilram. Delarna monteras ihop i hörnen genom att delarna skjuts in i varandra. Alla kilramar har ett duksläpp som ska vara åt samma håll. Duksläppet gör att tyget blir sträckt och plant ända ut till kanten. För att det ska vara lättare att jobba med kilramen, vill man inte att hörnen ska kunna röra sig. Det här gör att det kan lite trögt att trycka ihop kilramsdelarna. Det är alltså inget fel, utan så ska det vara!

Kilramen måste vinkelrät för att få bästa resultat. För att kontrollera att kilramen är helt vinkelrät, kan du mäta från ena hörnet diagonalt över till det andra. Mät sedan från de två andra hörnen. När du får exakt samma avstånd (på millimeternivå) mellan de fyra hörnen, är kilramen helt vinkelrät.

Montering av duken

Det spelar ingen roll om du ska spänna upp canvastyg, målarduk eller textiler, du gör alltid på samma sätt. Tyget ska monteras från mitten och sedan ut mot kanterna. Du växlar hela tiden från ena sidan till den andra när du skjuter fast din klammer. Dra alltid tyget lite snett utåt samtidigt som du sätter fast det. Det är också viktigt att du alltid drar och spänner lika hårt. Annars finns det risk att du får bulor och vågor i tyget. När du kommit ända ut till kanten ska du vika och fästa hörnen. Detta moment anses vara det svåraste i hela monteringen, men är faktiskt ganska enkelt.

När du har monterat klart kilramen och duken kan du njuta av en perfekt tavla att ha på din vägg. Som tavla kan du både välja konst (kanske till och med din egen?) och fotografier som du låter skrivas ut på canvas. Det finns flera företag som gör det och allt du behöver är en ram för egen canvastavla och så hänger familjens foton som konst på väggen.