Fördelar med en frontmonterad cykelsits

Att få med sig barnet på en cykeltur kan vara roligt för såväl förälder som barn. Däremot är det många föräldrar som upplever att det kan kännas lite osäkert, inte minst om man cyklar centralt i en större stad. A och O är att ha en säker cykelbarnstol när man ger sig ut på vägarna. Vanligt är att man har en sits där bak som barnet får sitta på, men det blir allt mer populärt att införskaffa sig en frontmonterad cykelsits. Det finns nämligen flera fördelar när man cyklar med barn.

Du och barnet delar utsikt

För många har cykelturen kanske inte till övervägande del ett praktiskt syfte. Snarare anser många att det främst ska vara roligt. Med en frontmonterad cykelsits delar du och barnet utsikt, vilket gör att ni kan kommentera och prata om saker på vägen. Det här kan man visserligen med en bakmonterad cykelsits också – men det blir kanske inte riktigt samma sak. 

Du har full koll på barnet

Det råder ingen tvekan om att du har bättre koll på barnet när det sitter framför dig. Om du kör på en sten och det skumpar till, behöver du inte vrida huvudet bakåt för att se så att barnet är okej. Istället kan du, på ett mer trafiksäkert sätt, helt sonika vända blicken nedåt lite grann. Du har alltid barnet i din synvinkel. 

Kan komplettera en bakmonterad sits

En frontmonterad cykelsits kan med fördel kombineras med en som är bakmonterad. En del föräldrar använder nämligen båda för att få med sig tvillingar eller syskon på en och samma cykeltur. En del skulle kanske rekommendera att man hellre kör med en cykelvagn i sådana fall, men många föräldrar är nöjda med detta och tycker det är praktiskt och säkert. Gör man så, kan man ha det mindre barnet där fram, som man kanske vill ha lite extra koll på under cykelturen. 

Tryggare

En del barn kan tycka att det känns läskigt att bli skjutsad i en cykelsits. Om den är frontmonterad är du och barnet närmare varandra, vilket kan göra att det känns tryggare för barnet. Troligtvis känns det också tryggare för dig, som har god uppsikt med en frontmonterad cykelsits.